Văn hóa thể dục – thể thao được Tanipharco tổ chức hàng năm với mục tiêu giao lưu, rèn luyện sức khỏe

Văn hóa doanh nghiệp được đánh giá là một yếu tố quan trọng và là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty.

Cùng với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, Công ty CP Thương Mại Dược Phẩm Tanipharco luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty. Trong đó việc tổ chức các hoạt động Văn hóa thể dục – thể thao là một phần quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon